Start project ‘LOB en Gelijke Kansen’

05-09-2017

Het project ‘LOB - Gelijke Kansen’ is op 1 juli 2017 van start gegaan. Het doel van dit project is jongeren extra te ondersteunen bij het maken van de juiste studiekeuze, het vinden van een stageplaats en het zoeken van werk na afronding van de opleiding. Dit project begeleidt mbo-scholen om jongeren te helpen negatieve beeldvorming te overbruggen en bevordert hiermee gelijke kansen. Er wordt gebruik gemaakt van ervaringen en ontwikkeld materiaal uit eerdere loopbaanoriëntatie- en begeleiding (lob)projecten. Het project ontwikkelt ondersteunend materiaal en trainingen.

Daarnaast worden vijftien mbo-scholen begeleid bij het uitvoeren en implementeren van lob-activiteiten in het algemeen en ‘LOB – Gelijke Kansen’ in het bijzonder. De nadruk ligt daarbij op gelijke kansen, het overbruggen van negatieve beeldvorming en leren netwerken.

Het project 'LOB – Gelijke kansen' heeft een looptijd van 2,5 jaar (juli 2017 t/m december 2019). Er wordt nauw samengewerkt met het nieuwe Expertisepunt LOB VO-MBO.