Subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo

07-06-2017

Scholen kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen voor het inrichten van een doorstroomprogramma vmbo-mbo. De minister en staatssecretaris van OCW stellen hiervoor extra geld beschikbaar. Vo-scholen moeten de subsidie aanvragen, mbo-scholen zijn medeondertekenaar van de aanvraag.

De doorstroomprogramma’s vmbo-mbo zijn bedoeld voor vmbo-leerlingen die volgens hun school extra begeleiding nodig hebben. Het gaat daarbij vooral om leerlingen die vanuit hun omgeving tijdens hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulp vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (gehad) om zich te kunnen ontplooien.

Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur