Subsidiemogelijkheden voor ontwikkeling medewerkers in volwasseneneducatie

06-07-2017

Erasmus+ stelt aan medewerkers (professionals en vrijwilligers) in het volwassenenonderwijs subsidie beschikbaar die hen stimuleert zich internationaal te oriënteren. Mbo-scholen, gemeenten, leerwerkloketten en alle andere organisaties die zich bezighouden met volwassenenonderwijs kunnen een aanvraag indienen.

Professionals en vrijwilligers in de volwasseneneducatie kunnen zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen door een kijkje in de keuken te nemen bij een organisatie in Europa. Mogelijkheden zijn het volgen van een training, uitwisseling, onderzoek doen, lesgeven, een nascholingscursus of deelname aan conferenties. Dit stelt medewerkers bijvoorbeeld in staat hun didactische vaardigheden te ontwikkelen of te onderzoeken hoe andere landen omgaan met ict in de les.

Het aanvraagformulier komt binnenkort beschikbaar op de website van Erasmus+. Houd daarvoor hun website in de gaten. De deadline voor de aanvraag ligt op 4 oktober 2017.