Succesvolle eerste regiobijeenkomst netwerk burgerschap mbo

19-05-2016

De eerste regiobijeenkomst van het Netwerk burgerschap mbo is succesvol verlopen. Op 18 mei kwamen zo’n 25 belangstellenden van een tiental mbo-instellingen naar het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst stond kennisdeling op het gebied van burgerschap centraal.

Alet van Leeuwen, projectleider van het Netwerk burgerschap mbo, opent de regiobijeenkomst met een korte introductie. Zij vertelt dat het netwerk eind 2014 met een spontaan initiatief is ontstaan en dat het sinds 1 januari 2016 met steun van het ministerie van OCW is ondergebracht bij de MBO Raad. ‘We willen mbo-docenten in de gelegenheid stellen kennis en ervaring op het gebied van burgerschap te delen. Ook willen we organisaties die samenwerken met mbo-instellingen een podium bieden. Ons streven is dat uiteindelijk alle mbo-scholen in het netwerk vertegenwoordigd zijn.’

Animo 

Daarna volgen in rap tempo drie presentaties. Zo vertelt Aagje Voordouw van Hogeschool Windesheim over de cursus Expertdocent burgerschap, die Windesheim samen met MBO Amersfoort heeft ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor mbo-docenten die burgerschapseducatie verzorgen of dat willen doen. Dat er behoefte is aan zo’n cursus blijkt wel uit de enthousiaste reacties van de aanwezige docenten. Want hoewel de cursus wordt gegeven in Amersfoort en Zwolle, wordt er meteen gevraagd of de cursus – als er animo genoeg is – ook op andere locaties kan worden gegeven.

Kritische denkvaardigheden

Ecbo-onderzoeker Pieter Baay vertelt vervolgens over de Handreiking kritische denkvaardigheden, die ecbo en CINOP Advies in opdracht van de MBO Raad ontwikkelen. Aanleiding is het feit dat de minister heeft aangekondigd dat de eisen in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB op het gebied van kritische denkvaardigheden worden aangescherpt. ‘Om docenten en scholen een steun in de rug te geven heeft de MBO Raad ons de opdracht gegeven een Handreiking kritische denkvaardigheden samen te stellen. Met daarin een omschrijving van het begrip “kritische denkvaardigheden” en praktijkvoorbeelden en handvatten om zelf aan de slag te gaan.’

Activiteiten

Tot slot vertelt Lidy van Oers over burgerschap op het Koning Willem I College. ‘Ons uitgangspunt is dat je burgerschap kunt leren. En dat je het leert door het te doen. Niet alleen besteden we daarom in al onze opleidingen aandacht aan burgerschap, ook organiseren we allerlei activiteiten voor onze studenten. Zo hebben we elk jaar een “community week”, waarin studenten zich een week lang inzetten voor een ander. Wat bij ons ook goed werkt, is burgerschap een plek geven in onze opleiding tot artiest. Heel wat voorstellingen van deze studenten hebben een link met burgerschap. Zo brengen we het gesprek op school op gang.’

Het Netwerk burgerschap mbo organiseert twee keer per jaar regionale netwerkbijeenkomsten. In mei staan de eerste drie bijeenkomsten gepland: in ’s-Hertogenbosch (18 mei, reeds geweest), Zwolle (20 mei) en Utrecht (25 mei). Op 14 oktober vindt er een landelijke studiedag plaats voor mbo-docenten.