Terugblik op school- en branchebezoeken: Voedsel en Groen

12-04-2018

Hoe werken mbo-scholen per bedrijfstak samen met de regionale arbeidsmarkt? In het schooljaar 2017/2018 gaat Ton Heerts naar mbo-locaties en bekijkt hoe de onderwijspraktijk aansluit op het bedrijfsleven. In maart 2018 lag de nadruk op de Voedsel en Groen. De Gastvrijheid tak van de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) was in februari aan de beurt. Deze zevende serie bezoeken is op 9 april afgesloten met een werkgeversdiner.

Doorlopende leerlijn bij Aeres
De aftrap van de schoolbezoeken groen was bij Aeres locatie in Almere, waar het vmbo en mbo in een gebouw samen vormgeven aan onderwijs. Hier is goed te zien, en te beleven, hoe de groene opleidingen samen werken in de doorlopende leerlijn. Joep Houterman, lid CvB Aeres, gaf een bevlogen toelichting op internationalisering in het mbo. Studenten hebben toegang tot buitenlandse stages, en buitenlandse studenten zijn ook welkom. Tevens zijn er uitwisselingsprogramma’s met agrarische scholen in China, Korea en Afrika, waar docenten en leerlingen ervaring kunnen opdoen en kennis kunnen uitwisselen. Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs, wil hierbij aansluiten.

Mbo-studenten en docent Toegepaste Biologie, Aeres Ede, vertellen in bovenstaand filmpje over hun deelname aan het project Veluwe van het IVN Jongeren Adviesbureau. Zij hebben van Defensie en de gemeente Ede de opdracht gekregen om uit te zoeken wat de invloed van de grote hoeveelheid wilde zwijnen is op de reptielen in het gebied.

Wellantcollege: les in echte dierenkliniek
Het Wellantcollege verwelkomde het gezelschap in de dierenkliniek, waar leerlingen en dierenartsen in de praktijk les- en leerervaringen opdoen. Door middel van hoogwaardige placebo’s kunnen zij in een echte dierenkliniek handelingen aanleren. Tijdens een maaltijd met het college van bestuur en locatiedirecteuren ontstond een boeiend gesprek over de toekomst van het groene onderwijs. De bezoekers werden verrast door de opzet van de Engelstalige klas Paardenhouderij. Deze lessen worden geheel samen met het bedrijfsleven gegeven. 

Ton Heerts in de paardenhoeve tijdens zijn bezoek aan het Wellantcollege
Het Wellantcollege treft voorbereidingen voor de tweetalig opleiding Paardensport en -houderij.

Helicon heeft unieke opleiding tot schaapsherder
Bij Helicon in Velp kon Ton Heerts kennis maken met de opleiding water en groenbeheer. Studenten  brachten ter plekke de uiterwaarden in kaart. Ook hier werkt de school met echte opdrachten uit de praktijk. Studenten gaven een demonstratie wedstrijd kettingzagen. Tot slot wisselde het gezelschap kennis uit over de unieke opleiding tot schaapsherder, waarbij Helicon de enige aanbieder in Nederland is. In de klas zitten studenten tussen de 16 en 54 jaar!

kettingzagen schoolbezoek Ton aan Helicon
Studenten Helicon gaven een demonstratie wedstrijd kettingzagen.

Landelijke mbo ambassadeur leidt rond op Clusius College
Tijdens het bezoek aan het Clusius College in Alkmaar spraken bestuurders Rien van Tilburg, Wim van Reenen en een Nuffic vertegenwoordiger met Ton Heerts over actuele thema’s zoals samenwerking in de regio, en onderwijs voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De ronde door de school voerde onder meer langs de voedingsproductiekeuken onder leiding van mbo ambassadeur 2017 Sil de Weerd, die bij Clusius de opleiding Voeding en Voorlichting volgt. Studenten waren er bezig zelf rookworsten te maken, die eind van de week in de kantine verkocht zouden worden.

Sil de Weerd geeft rondleiding tijdens schoolbezoek
Mbo ambassadeur Sil de Weerd toont het project CC Food waar studenten voeding zelf levensmiddelen produceren, microbiologische en chemische controles doen, alsmede producten ontwikkelen en verkopen.

Lentiz drijvende kracht World Horti Centre
Het World Horti Centre, het internationale glastuinbouw kennis- en innovatiecentrum in Naaldwijk dat op 7 maart is geopend door Koningin Maxima, vormde het decor voor het bezoek aan Lentiz. Gert Kant, Lentiz bestuurder, verwelkomde er niet alleen de voorzitter van de MBO Raad, maar ook de Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Zohair el Yassini (VVD). Lentiz werkt in het World Horti Centre samen met ROC Albeda en Mondriaan onder de vlag van MBO Westland. Gert Kant is de drijvende kracht die deze samenwerking tot stand heeft gebracht. Bezoekers kregen een rondleiding door het internationale glastuinbouwcentrum en bezochten onder andere het elektrotechnieklokaal van ROC Mondriaan.

Het World Horti Centre is een unieke samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden. Het biedt een ontmoetingsplaats tussen werkgevers en toekomstige werknemers. Hier kunnen studenten het bedrijfsleven ontmoeten en internationale contacten leggen. Het bedrijfsleven is prominent aanwezig; het heeft in het centrum zelfs een permanente beurs inricht op gebied van bloemen, kassen en aanverwante zaken. Daarnaast is er een moderne, hightech demokas, die veel jongeren zal aanspreken. Het samenwerkingsverband van de universiteiten Leiden, Delft en Rotterdam huren ruimten in de nieuwe gebouwen. Interessant is eveneens de samenwerking tussen de onderneming Tomato World en Museon; zij realiseren in het tuinbouwcentrum educatieve trajecten rond de Sustainable Development Goals (SDG’s).

foto van Kirsten van den Hul World Horti Centre 12 mrt 2018
Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid PvdA twittert: Leuk en leerzaam werkbezoek met collega @ZelYassini en @MBORaad aan het @WorldHortiCentr in Naaldwijk waar mbo, agrofoodsector en gemeente elkaar vinden.

Krachtenbundeling Groene Welle en AOC Oost
Drie bestuurders van de Groene Welle en AOC Oost, scholen die binnenkort gaan fuseren, René van Kuilenburg, Paul Duijsings en Wim Huiskamp, heetten het gezelschap welkom. Gespreksonderwerpen liepen uiteen van de eerste ervaringen in het onderwijs van René Kuilenborg, de krimp in Nederland die na het po en vo nu ook het mbo treft, tot het succes van het Groene Lyceum, dat hier ook wordt aangeboden. Het Groene Lyceum is een verkorte leerroute -mbo niveau 4 – die voorbereidt op hbo en waar studenten enerzijds goed leren zelfstandig te werken en anderzijds bij het leren goed de verbinding met de praktijk weten op te zoeken. De rondleiding ging onder andere door in de auqaponics ruimte (circulaire oplossing om afvalwater uit aquaria te hergebruiken in gewassen in de kas) en de eigen (bloemen)winkel. De veranderingen in het mbo die elkaar zeer snel opvolgen waren het centrale gesprekspunt tijdens de lunch met docenten en studenten.

Terra onderdeel van Onderwijsgroep Noord
Terra is een opleidingscentrum dat naast mbo, vmbo-groen, praktijkonderwijs, het Groene Lyceum en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Terra maakt samen met het Dollard College en rsg de Borgen onderdeel uit van Onderwijsgroep Noord. In bijzijn van bestuursleden van Onderwijsgroep Noord; Ton Wennink en Astrid Berendsen, kreeg Ton Heerts diverse presentaties van met name docenten en programmamanagers. Een student gaf een presentatie over regioleren en regionale innovatie. Tijdens een bezoek aan de werkplaats, testte Ton Heerts enkele landbouwsimulatoren. Ook waren er presentaties over Publiek Private Samenwerking (PPS), de koppeling Terra en Terra Next en de te starten opleiding Voeding en Voorlichting.

Christine Dohmen

Christien Dohmen

Beleidsadviseur