Terugblik schoolbezoeken bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving

12-07-2018

Hoe werken mbo-scholen per bedrijfstak samen met de regionale arbeidsmarkt? In het studiejaar 2017/2018 is Ton Heerts naar mbo-scholen gegaan en heeft hij bekeken hoe de onderwijspraktijk aansluit op het bedrijfsleven. In mei en juni 2018 lag de focus op de sector Techniek en Gebouwde Omgeving.

Leidse Instrumentmakersschool  
De Leidse Instrumentmakersschool met iets meer dan 300 studenten heeft informele banden met Universiteit Leiden. Ook werken docenten via projecten nauw samen met het bedrijfsleven. Bedrijven formuleren opdrachten waarvoor mbo-studenten oplossingen bedenken. Studenten hebben veel animo voor opdrachten die met ruimtevaart te maken hebben.

Graafschap College
De sector Techniek & Informatica van het Graafschap College heeft een centrale vraag: hoe laten wij het onderwijs aansluiten bij het werkveld. Zij ontwikkelden daarom samen met het bedrijfsleven de crossovers op het gebied van SmartBuilding en SmartIndustry. Er zijn al bedrijven die stageplaatsen rondom de nieuwe technologie Smart building aanbieden en zittende medewerkers leren zodoende ook van de Graafschap studenten. De Achterhoek presenteert zich als aantrekkelijk gebied om te wonen en werken en probeert jonge koppels te lokken met werken in zorg / techniek.

schoolbezoek Graafschap foto Mirjam Koster
Foto gemaakt door Mirjam Koster tijdens schoolbezoek Ton Heerts aan Graafschap College.

ROC van Twente
De kernwoorden van de strategische koers 2016-2020 van ROC van Twente zijn: ’nieuwsgierig, verbindend, inspirerend. De school zoekt voor haar technische opleidingen binnen het MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek actief de samenwerking met het bedrijfsleven en houdt rekening met de sociaaleconomische ontwikkeling in de regio. Ze maakt zich zorgen om de ZZP-ers in de bouw: wat doen die aan bijscholing in relatie tot vitaliteit? Enkele bol-studenten hebben naast hun opleiding een eigen bedrijf. Zodoende hebben ze daadwerkelijke werkervaring. Er zijn contacten met SBB om mogelijkheden te creëren om deze studenten stage te laten lopen in hun eigen bedrijf.

Drenthe College 
In de Good practices Innovatiehal DC Tech en Dutch Tech Zone experimenteren studenten met nieuwe technieken. Al doende leren ze van dat wat anders uitpakt dan verwacht. In het project van DC Tech (Civ) Gas 2.0 werkt het Drenthe College samen met een Kennispoort, waarin kennismakelaars opdrachten van bedrijven vertalen naar opdrachten voor het onderwijs. Andere duurzame projecten zijn de Solar Boot (werktuigbouw, elektrotechniek), Technics4U en First Lego league. Het Drenthe College zet samen met het bedrijfsleven in op het promoten van techniek bij jongeren. Dit jaar hebben ze een Vlog Battle gehouden. Wie maakt het leukste filmpje over techniek?

Tweet Yassini tijdens schoolbezoek aan Drenthe College

SOMA College
SOMA College in Harderwijk kent van oudsher een goede samenwerking met bedrijven; die investeren ook in materialen. Dit maakt dat ze op het Bouw&Infra park ruimte hebben om daadwerkelijk met verschillende (graaf)machines te oefenen. Tevens hebben ze een mooi ingericht simulatorlokaalwaarstudenten werken aan opdrachten waarin de praktijksituaties zo realistisch mogelijk worden benaderd. Het SOMA College ontwikkelt in samenwerking met de Technische Universiteit Twente een living-lab Leidingen en kabels. De school trekt studenten vanuit het hele land. Dit betekent ook dat de studenten intern gehuisvest zij in de campus. De grootste opleiding van het SOMA is die van machinisten.

tweet Soma college schoolbezoek

Summa College
In het Techniekhuys van het Summa College bevinden zich de opleidingen bouw, hout, wonen etc. De opleidingen Bouw zien op het moment een stijging van bol naar bbl. Studenten voeren daadwerkelijk opdrachten uit. In het kader duurzaamheid voeren ze projecten uit op de Kleine aarde. Dit netwerk brengt groepen en personen samen die zich inzetten of geïnspireerd willen worden voor duurzaam leven. Daarnaast gaan goede studenten op pad met de klusbus. De opleidingen Summa Engineering worden op een andere locatie gegeven. Binnen zes jaar verhuizen deze opleidingen naar de Brainport Campus; een inspirerende omgeving waar de nieuwste innovaties met bedrijven en onderwijs worden onderzocht, ontwikkeld en geïmplementeerd.

ROC A12
Studenten van de Middenkaderfunctionaris Bouw werkten samen met studenten ICT aan een battle. Ze mochten een vakantiehuisje ontwerpen, duurzaam voor in de Food Valley. Het bedrijf Oceans stelt het Makerslab in Ede ter beschikking aan studenten en andere bedrijven. Studenten van de opleiding Bouwkunde en ICT volgen een Bootcamp ‘Ons huis in 2030’. Twee eindejaarsstudenten Mechatronica hebben een game-auto-bewegende-simulator gemaakt. Derdejaars studenten hebben een robot arm gemaakt. Alles hebben zij zelf bedacht en uitgevoerd. In hun vierde jaar gaan zij de simulator verder uitwerken en verbeteren.

 

ROC A12 schoolbezoek
Sfeerimpressie van schoolbezoek aan ROC A12.

Techniek College Rotterddam
De verschillende opleidingen van het Techniek College Rotterdam zijn gevestigd op de RDM campus met als locaties Mobiliteit, Metaal, Maintenance en Procestechniek. Tijdens de rondleidingen is het rustig vanwege de examens. In gesprekken met studenten en docenten blijkt dat het eerste jaar van samengaan tussen Albeda en Zadkine behoorlijk wennen was voor alle partijen. In het tweede jaar voelt men zich al veel meer ‘van TCR’.

MBO Rijnland
De Uitblinker van Gouda vertelt in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology over zijn project ‘artificial mirror’. Dat heeft hij bedacht voor zijn oma om de eenzaamheid tegen te gaan. MBO Rijnland constateert dat crebo’s (in het voorbeeldgeval voor Motorvoertuigen) nog monodisciplinair zijn ingericht (regulier automonteur / benzine-diesel-gas). MBO Rijnland wil in haar onderwijsconcept anticiperen op de nieuwe invloeden (waterstof, elektriciteit, mierenzuur etc) en bereidt haar studenten ook voor op deze nieuwe ontwikkelingen.

Regio College 
De opleidingen Metaal- en procestechniek van het Regio College zijn gevestigd bij Tetrix Bedrijfsopleidingen in Zaandam. De regio Zaandam heeft specifieke werkgelegenheid voor Food en procestechniek. Daarom is er een samenwerkingsverband opgezet met leerbedrijven in de Food&Proces Tech Campus (FPTC). Dit is ontstaan omdat studenten pas vanaf hun 18e in bedrijven mogen werken. In het FPTC kunnen ze dan toch passende praktijkervaring opdoen op bol-niveau 2. In de bbl-opleiding Procestechniek zitten veel 30-plussers. Regio College kijkt hoe zij kan inspelen op de veranderende rol van de docent. Deze wordt in de toekomst meer begeleider en coach. De student kan daarnaast veel leren via digitale instructie. 

lab onderwijs schoolbezoek regio college
Bezoek aan het Food&Proces Tech Campus van het Regio College in Zaandam.

ROC Kop van Noord-Holland 
Het ROC Kop van Noord-Holland kent een hechte samenwerking met de marine. Studenten zitten over de hele wereld en studeren op afstand (bol/bbl en 3e leerweg). Zij leren de praktijk op de boot of onderzeeër. Ook werken zij vanwege de energietransitie samen met diverse roc’s langs de hele kustlijn op het gebied van windmolens. Ook is er goede afstemming met het vmbo over het opleidingsaanbod. 

ROC Horizon College 
Het ROC Horizon College heeft haar aanbod in de regio voor techniekonderwijs verdeeld. Zo heeft Bouw een onderbouw in Hoorn én Heerhugowaard en de bovenbouw wordt alleen in Heerhugowaard uitgevoerd. Het Horizon College in Alkmaar biedt twee soorten Taalschakeltrajecten; een die de student voorbereidt op het hbo en een die voorbereidt op een mbo niveau 3 of 4 opleiding. Dit geeft in Noord-Holland-Noord hoogopgeleide statushouders de kans om sneller door te stromen naar een opleiding die past bij hun capaciteiten. De Nederlandse taal is lastig voor bijvoorbeeld Syriërs. Zo kan een Syriër die in zijn thuisland automonteur was hier de opleiding tot automonteur niet volgen omdat de taal en ICT-component te moeilijk zijn. Als alternatief volgt hij nu de opleiding installatietechniek.

 

 

Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO Algemeen, vakcommissie BIB