Terugblik schoolbezoeken sector Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid

24-05-2018

Het mbo wil graag laten zien hoe scholen per bedrijfstak samenwerken met de regionale arbeidsmarkt. Gedurende schooljaar 2017/2018 bezoekt Ton Heerts mbo-scholen en bekijkt hoe de onderwijspraktijk aansluit op het bedrijfsleven. In april 2018 stond de bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid in de schijnwerpers. Deze reeks bezoeken is op 23 april afgesloten met een diner met werkgevers.

Samenwerking ROC De Leijgraaf met regionale bedrijven benut kansen op de arbeidsmarkt
Het bezoek van Ton Heerts, Yvon van der Steenhoven (MBO Raad, btg ZDV), Ton Remeeus (Stichting Praktijkleren), Hedy Second von Banchet (SBB), Zohair el Yassini (Tweede Kamerlid VVD) en zijn persoonlijk assistent Mariam al-Saqaff stond bij ROC De Leijgraaf niet in het teken van ZDV opleidingen. De Laboratoriumtechniek opleidingen zijn belangrijke opleidingen in het kader van de regionale samenwerking met bedrijven in Brabant zoals Organon en MSD. De bezoekers gingen met het CvB en studenten in gesprek over de nieuwe opleiding Foodspecialist; een crossover opleiding gericht op de foodbranche. De lesstof wordt thematisch aangeboden en marketing, sales, ondernemerschap, voedingsleer en hospitality vormen de rode draad van de niveau 3 en 4 opleiding.  Goede samenwerking met de bedrijven in de regio zorgt voor uitstekende kansen van de studenten op de arbeidsmarkt. Studenten Foodspecialist kiezen voor deze opleiding vanwege de afwisseling tussen theorie en praktijk en daarbij ook de praktische kennismaking met het bedrijfsleven in de regio, van geitenboerderij tot kaaswinkel. De studenten hadden voor het gezelschap een lunch klaargemaakt. Deze werd geserveerd bij de Foodtruck van ROC De Leijgraaf.

tweet zohair_el_yassini
Tweet van Zohair El Yassini (VVD) na zijn bezoeken aan ROC De Leijgraaf en KW1C.

Koning Willem I College wenst bredere opleidingen om vernieuwing kracht bij te zetten
Ook het Koning Willem I College kon zich verheugen op het bezoek van een delegatie (zie bovenstaande alinea) aangevuld met Daniëlle Vogelaar (Nuffic). De afdelingen uit de domeinen Economie en Veiligheid stonden daarbij centraal. In de School voor de Toekomst maakten de bezoekers kennis met vier eerstejaars studenten aan de mbo-opleiding Marketing & Communicatie en drie docenten. Dit is een mbo opleiding voor studenten die al een havo diploma hebben, en voor studenten die ontdekt hebben dat de stap van havo naar het hbo te groot is. Deze studenten volgen een versnelde opleiding M&C om na het diplomeren door te stromen naar het hbo.

Vier tweedejaars studenten aan de opleiding Medewerker evenementenorganisatie vertelden over hun deelname aan een project. De organisatie van Jazz in Duketown had hen benaderd om tijdens het festival iets speciaals voor jongeren op poten te zetten. Dit mondde uit in het side-event Jungle in Duketown. Tijdens een gesprek op de afdeling Financiën & Recht kwam aan bod dat Koning Willem I College zich inzet voor bredere opleidingen om noodzakelijke vernieuwing kracht bij te zetten. Bij de Academie voor Orde & Veiligheid kon het gezelschap genieten van rollenspelen uitgevoerd door studenten; een toegangscontrole, een visitatie, het ‘buddygewijs’ uittrekken van (besmette) CBRN-kleding, het aanhouden van een lastige caféklant en het optreden van een opsporingsambtenaar bij een parkeerovertreding.

kw1c_arrestatie_lastige_cafebezoeker_fotograaf_tijs_somers.jpg
Arrestatie van lastige cafébezoeker (fotograaf Tijs Somers). Lees meer via link in rechter zijbalk.

Hoornbeeck College doet met mini ondernemingen mee in competitie Jong Ondernemen
Het Hoorbeeck College is een mbo-school op reformatorische grondslag met zes locaties: Amersfoort, Apeldoorn, Gouda, Goes, Kampen en Rotterdam. Hoornbeeck werkt nauw samen met andere roc’s en het regionale bedrijfsleven. De bezoekers, Ton Heerts, Yvon van der Steenhoven, Hanneke Clement (Nuffic), Roelof Bisschop (tweede Kamerlid SGP) en Hedy Second von Banchet (SBB) werden in Amersfoort ontvangen met een lunch bereid door niveau 2 studenten van de opleiding Dienstverlening.

Hoornbeeck boekt successen op diverse fronten. Studenten en ouders kiezen bewust voor deze school. Dit vertaalt zich naar het feit dat het Hoornbeeck College als eerste het keurmerk Ouderbetrokkenheid heeft ontvangen. Bij Skills Heroes had Hoornbeeck tien finalisten en vijf podiumplaatsen. De student die de tweede plaats voor Management assistente /directie secretaresse heeft behaald, gaf een korte presentatie over haar opleiding en vertelde over de voorbereiding op de Skills wedstrijden. Drie studenten van de opleiding Junior assistent accountant gaven een korte pitch over de eigen mini onderneming en hun rol daarin. Het Hoornbeeck participeert met de mini ondernemingen in de competitie georganiseerd door Jong Ondernemen. Enkele voorbeelden van de mini ondernemingen bij Hoornbeeck in 2018 zijn; een apparaat dat de lucht in de auto zuivert en een zeefje om in de kraan te plaatsen met als doel water te beperken. Na afloop van het bezoek kreeg het gezelschap een goody back met enkele producten van de mini ondernemingen.

Onderstaand een filmpje waarin studenten van Hoornbeeck vertellen over de aansluiting van hun opleiding Management assistente /directie secretaresse op de praktijk.

 

Aventus ‘run your business’: gamification in de opleiding bedrijfsadministratie
Tijdens het schoolbezoek ging het gezelschap in gesprek met het CvB, de directeur, teamleiders en studenten van de ZDV opleidingen. Met aandacht voor de doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo voor de secretariële opleidingen. Samenwerking met VMBO Kortenbosch in Apeldoorn waarbij de toekomstige studenten in juni gedurende twee weken bij Aventus aan de slag gaan met lesstof mbo. Dit traject wordt afgesloten met een assesment. Met als mogelijkheid de niveau 4 opleiding in twee, in plaats van drie jaar, af te sluiten met een diploma. Dit als tegenhanger van de vmbo-havo route. Daarnaast biedt Aventus ex-havo studenten een eenjarig traject aan. Voor de juridische opleidingen waarvan 80 tot 90% van de studenten doorstroomt naar het hbo, heeft Aventus afspraken gemaakt met Saxion. Het onderdeel ‘run your business’ over gamification in de opleiding bedrijfsadministratie is nog in ontwikkeling. Aventus krijgt hiervoor subsidie van de provincie Gelderland en werkt samen met het ROC Mondriaan Den Haag. Tot slot was er een simulatie van eerstejaars studenten Toezicht en Handhaving met als casus ‘Wildplassen’.

aventus_tweet_16_april_2018
Tweet Aventus 16 april 2018: Mooi werkbezoek van Ton Heerts aan Aventus. In gesprek over nwe ontw bij Orde&Veiligheid en Zakelijke dienstverlening.#trotsopmbo @MBORaad

ROC Menso Alting: focus op wat buiten school gebeurt
ROC Menso Alting heeft vestigingen in Groningen en Zwolle. In Zwolle werkt het roc nauw samen met ROC Landstede Zwolle. Menso Alting is met 600 studenten het kleinste roc van Nederland. Sinds 2008 werkt dit roc samen met het Gomarus College, onderdeel van de Stichting Gereformeerde Scholengroep in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe.
De delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de MBO Raad en SBB werd op locatie Groningen ontvangen door de directeur en de opleidingsmanager Zakelijke Dienstverlening. Dit roc heeft geen Veiligheidsopleidingen. Tijdens het gesprek met drie studenten van de opleiding Secretariële beroepen gaven zij allen aan dat zij bewust gekozen hadden voor dit roc. Zij hadden veel geleerd tijdens de opleiding en de stageperiode en waren goed te spreken over hun leuke studie. Door het volgen van hun opleiding hebben ze nu een duidelijker beeld wat zij na deze studie willen gaan doen. Teamleiders en docenten gaven tijdens de gezamenlijke lunch aan dat zij hun studenten bewust attenderen op wat er buiten hun school gebeurt.

ROC Friese Poort werkt intensief samen met eigen leerbedrijf LINK
ROC Friese Poort met vestigingen in Sneek, Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden en Urk verzorgt voor circa 14.000 studenten beroepsonderwijs. Daarnaast biedt deze roc volwassenonderwijs aan in de vorm van bedrijfsopleidingen. Variërend van korte, intensieve trainingen op maat, tot meerjarige opleidingen, individueel of groepsgewijs. Tijdens het schoolbezoek aan vestiging Sneek waren per studierichting ZD een docent en student aanwezig. De studenten gaven korte presentaties over hun opleiding.
Ook vertelde de opleidingsmanager ZD Sneek haar verhaal. ROC Friese Poort heeft een intensieve band met het leerbedrijf LINK, onderdeel van het roc. Het is geaccrediteerd door SBB en er lopen enkele paar studenten voor de opleiding Marketing, Communicatie en Evenementen (MC&E) rond. Alle  studenten die deze opleiding volgen, gaan een dagdeel per week naar LINK om daar aan opdrachten te werken. Dan worden zij begeleid door de studenten die stage lopen bij LINK. De opdrachten komen vanuit het bedrijfsleven, provincie en musea. Link schakelt in diverse stadia van de opleiding studenten van ROC Friese Poort in. In het kader van Internationalisering loopt een aantal studenten stage in bijvoorbeeld Madrid en op Malta. Het gezelschap kreeg vervolgens een gezond hapje en drankje geserveerd en bereid door studenten van de opleiding Horeca.
 

tweet_roc_friese_poort_24_april_2018
ROC Friese Poort twittert op 24 april 2018 over schoolbezoek van Ton Heerts.

Contactpersoon

Afbeelding van Yvon van de Steenhoven

Yvon van der Steenhoven