Ton Heerts voorzitter commissie schadeafhandeling beroepsziekten

18-06-2019

Ton Heerts neemt met ingang van 1 juli het voorzitterschap van de Commissie schadeafhandeling beroepsziekten op zich. Heerts gaat deze functie vervullen naast het voorzitterschap van de MBO Raad. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakte de benoeming vandaag bekend in een voortgangsbrief Gevaarlijke Stoffen aan de Tweede Kamer. De commissie zal adviseren over het vergemakkelijken van toekomstige schadeafhandelingen van beroepsziekten. Het instellen van deze commissie is een reactie op één van de aanbevelingen van de onafhankelijke commissie Tilburg Chroom-6.

Ton Heerts: “Het Mega Belangrijke Onderwijs (mbo) blijft mijn volle aandacht houden. Daar gebeurt ontzettend veel en elke dag wordt het belang van beroepsonderwijs onderstreept. Vakmensen vormen de ruggengraat van de economie en samenleving. Veilig en gezond werken hoort daar vanzelfsprekend bij. Toen staatssecretaris Tamara van Ark mij vroeg om mee te werken aan betere schadeafhandeling bij Beroepsziekten hoefde ik niet lang na te denken daar positief op te reageren, juist ook in het belang van al die mensen die het raakt. De inzet voor de MBO Raad en SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) zal ongewijzigd blijven. Gelet op de hoeveelheid nevenfuncties die ik nu vervul was het wel direct duidelijk dat daar dan geschrapt moest worden.” 

Zo stopt Heerts als secretaris van de raad van bestuur vfonds (Nationaal fonds voor Vrede Vrijheid en Veteranenzorg) op 1 oktober 2019 en op 1 juli aanstaande als voorzitter van de Stichting FC Twente Scoren in de Wijk; de maatschappelijke tak van de club. Begin maart 2020 lopen Heerts’ werkzaamheden als voorzitter van de Werkgroep voor Kinderen met Zeer Ernstig Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen, ingesteld op verzoek van het ministerie van VWS en de Tweede Kamer, af, als de Werkgroep haar advies uitbrengt. 

De commissie Schadeafhandeling zal de werkzaamheden in beginsel verrichten bij het kantoor van de MBO Raad in Woerden. Bekendmaking van de namen van de gehele commissie en de secretaris is voorzien eind juni zodat de start op 1 juli kan doorgaan.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673