Twaalf scholen van start met LOB Gelijke Kansen

17-01-2018

Voor het project LOB Gelijke Kansen, gefinancierd door het ministerie van OCW, starten in februari 12 mbo-scholen met activiteiten om studenten beter voor te bereiden op hun toekomstige stage, werk of vervolgstudie. Het gaat om de volgende scholen: ROC Friese Poort; Friesland College, Drenthe College, Deltion College, ROC A12, ROC Nijmegen, ROC de Leijgraaf, Summa College, ROC Top, Grafisch Lyceum Rotterdam, Da Vinci College en ROC Flevoland.

Afbeelding van Freddy Schinkel
Afbeelding van Freddy Schinkel

In oktober heeft het projectteam met belangstellende mbo-scholen een verkennend gesprek gevoerd om te kijken of de ambities van het project aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de scholen. De activiteiten van het project richten zich op het ondersteunen van scholen bij de verbetering van hun beleid voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een training van studenten en docenten op de loopbaancompetenties werkexploratie, netwerken en loopbaansturing. Op die manier levert het een bijdrage levert aan de kansengelijkheid tussen jongeren. De projectopbrengst bestaat daarmee uit een professionaliseringsaanbod voor zowel studenten als docenten ten aanzien van het omgaan met stereotypen en inbedding van het thema gelijke kansen in het schoolbeleid voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673