Twijfel bij diploma? Werkgevers, vraag digitaal bewijs uit diplomaregister!

21-02-2023

De MBO Raad roept werkgevers op om extra waakzaam te zijn op valse diploma’s. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), waar De Telegraaf op 21 februari 2023 over schrijft, blijkt dat de diplomafraude in de zorg het afgelopen jaar is verdubbeld. De MBO Raad roept werkgevers die twijfelen aan de juistheid van een diploma op om eenvoudig een check te doen door de potentiële werknemer een digitaal uittreksel te laten overleggen uit 'Mijn diploma's' van DUO.

Levensgevaarlijke situaties

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, in verpleeghuizen en in de jeugdzorg het vaakst worden betrapt op het werken met een vals diploma. Ook scholen ontvangen signalen van diplomafraude. Zij worden benaderd door werkgevers die de juistheid van een diploma willen checken en komen er dan samen met de school achter dat het een vervalsing is. Of de student heeft wel op de school gezeten maar een heel andere opleiding gedaan dan waarvoor hij of zij een diploma aan de werkgever laat zien. Het risico voor werkgevers maar ook voor consumenten kan enorm zijn als een vakman of – vrouw geen echte blijkt te zijn. Het is uiteraard levensgevaarlijk wanneer bijvoorbeeld een niet gekwalificeerde zorgmedewerker bij patiënten fouten maakt met alle consequenties van dien. Voor scholen en werkgevers zijn valse diploma’s moeilijk met het blote oog te herkennen omdat papier en logo’s gewoon lijken te kloppen.

Actie is aan de werkgevers

Werkgevers moeten bij twijfel over het cv en diploma’s van een potentiële werknemer zelf actie ondernemen door de sollicitant om extra diplomabewijs te vragen. Scholen kunnen vrijwel niets voor werkgevers doen. Ook VNO-NCW heeft dit scherp: zij maken werkgevers via hun kanalen attent op het belang van het checken van diploma’s bij twijfel over de echtheid.

Stappenplan voor werkgevers

Werkgevers die twijfelen over een vervalst diploma kunnen de volgende stappen ondernemen:

  • Stap 1: Raadpleeg de website mijndiplomas.nl. Vraag de potentiële sollicitant om extra diplomabewijs. Beter een keer te veel dan te weinig. Scholen kunnen namelijk niks aan de vervalste diploma’s doen.
  • Stap 2: Neem contact op met de school waar het diploma is behaald. Is er inderdaad sprake van fraude: doe samen met de school aangifte bij de politie in valsheid in geschrifte. Niet alleen een werkgever, maar ook scholen zijn slachtoffer van diplomafraude, waardoor het essentieel is om samen op te trekken om diplomafraude te stoppen.
  • Stap 3: Denkt u vaker fraude te hebben gesignaleerd? Of hebt u andere vragen? Neem contact op met de afdeling Diplomadiensten: +31 50 599 77 78 of diplomadiensten@duo.nl. DUO doet altijd aangifte van deze oplichting en sluit bovendien uit dat valse diploma’s in het register staan.