Uitstel rekenen: doorlopende leerlijn mbo-hbo onder druk

06-10-2015

De MBO Raad heeft kennis genomen van de brief van de bewindspersonen aan de Tweede Kamer over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. In deze brief kondigen zij aan dat rekenen pas vanaf schooljaar 2020-2021 in het mbo meetelt voor diplomering. Dat heeft gevolgen voor mbo-studenten op niveau 4 die door willen naar het hbo. Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad: “Zij moeten gaan voldoen aan bepaalde rekeneisen voor het hbo. Daarvoor gaan we oplossingen zoeken met het hbo.”