UWV en SBB positief over perspectief van middensegment

15-06-2016

Wat is het perspectief voor beroepen in het middensegment van de arbeidsmarkt? Deze vraag komt aan bod in de uitgave Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB dat een beeld schetst van actuele kansen en mogelijkheden voor jongeren op de arbeids- en stagemarkt. De factsheet is 10 juni gepubliceerd.

Afbeelding van Basiscijfers Jeugd, een uitgave van SBB en UWV
Afbeelding van Basiscijfers Jeugd, een uitgave van SBB en UWV

Vooral de beroepsbevolking in het laagste segment van de arbeidsmarkt is kwetsbaar, concluderen UWV en SBB: voor deze groep is de baanonzekerheid het grootst, liggen de lonen het laagst en blijft de werkloosheid het hoogst. Dit sluit aan bij de oproep van het mbo in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen: de MBO Raad maakt zich zorgen over ruim 138.000 23-plussers die door een steeds groter wordende afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van de economische crisis, robotisering en digitalisering, verdringing door hoger opgeleiden en het verdwijnen van bepaalde beroepen, buiten de boot vallen op de arbeidsmarkt. Politieke partijen moeten deze laagopgeleide jongeren naar een hoger niveau te brengen door hen financiële middelen én begeleiding te geven.

Aantal mbo-studenten stabiel

Over de perspectieven voor het middensegment zijn UWV en SBB positief. Het aantal werknemers in beroepen die op middelbaar niveau worden uitgeoefend, is de laatste tien jaar juist redelijk constant gebleven. Mede daarom lag in 2015 het percentage werklozen van de beroepsbevolking met een mbo 4-opleiding op 5,7% ruim onder het landelijk gemiddelde van 6,9%. Dit betekent dat 94 op de 100 mbo 4-studenten werkt of bezig is met een vervolgstudie. Voor mbo 2- en mbo 3-gediplomeerden zat 7,5% van de beroepsbevolking zonder werk: 92 op de 100 gedipolomeerden werkt of studeert.

SBB meldt dat het totaal aantal mbo-studenten in 2015-2016 nagenoeg stabiel is gebleven in vergelijking met het voorgaande studiejaar. In het huidige schooljaar volgen 475.180 studenten een mbo-opleiding. Het aantal studenten dat een beroepsopleidende leerweg (bol) volgt is licht gestegen naar 377.707. Het aantal studenten dat een beroepsopleiding met een combinatie leren en werken (bbl) volgt, is verder gedaald met 3% tot 97.473. De zorg is de sector met de meeste studenten en gediplomeerden, gevolgd door gastvrijheid, retail, welzijn, groen en metaal en metalektro.

SBB becijferde dat er in de periode september 2015 tot en met februari 2016 in Nederland 157.490 mbo-vacatures waren, 5% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de daling van het totaal aantal ontstane mbo-vacatures groeide het aantal mbo-vacatures in onder meer de richtingen orde en veiligheid (+64%), bouw (+25%), mobiliteit (+22%) en zorg (+14%) sterk.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673