Veel belangstelling voor subsidie praktijkleren

02-03-2018

Ruim 92.000 mbo-studenten hebben in 2016-2017 stage kunnen lopen doordat leerbedrijven een subsidieaanvraag indienden voor een bbl-plaats, blijkt uit een recente monitoringsrapportage. Dit record is te verklaren door het aantrekken van de beroepsbegeleidende leerweg. Vanwege het grote aantal aanvragen van leerbedrijven is de beschikbare subsidie per bbl-plaats verlaagd tot ongeveer 2600 euro. Eerder heeft Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven gepleit voor een vast subsidiebedrag per bbl-plaats.

Afbeelding van kok

In de beroepsbegeleidende leerweg lopen studenten drie à vier dagen stage en gaan zij één of twee dagen naar school. Nadat het aantal bbl-plekken de afgelopen jaren onder meer vanwege de economische recessie is afgenomen, neemt het aantal beschikbare bbl-plekken nu weer toe. De minister van OCW pleit ervoor dat werkgevers meer bbl-plaatsen voor studenten beschikbaar stellen. Op die manier kunnen volgens de minister personeelstekorten in de zorg, techniek en bouw opgelost worden.

De subsidieregeling praktijkleren loopt eind 2018 af. In dat kader heeft OCW Regioplan opdracht gegeven om de regeling te evalueren. De evaluatie van Regioplan wordt gebruikt als input voor de volgende subsidieregeling. De evaluatie van Regioplan wordt voor de zomer opgeleverd. SBB is via een begeleidingscommissie betrokken bij de evaluatie.

Afbeelding van Heleen Beurskens

Heleen Beurskens

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673