Vernieuwd Techniekpact focust op vier thema's

19-06-2018

Op 18 juni namen de minister van OCW Ingrid van Engelshoven (minister van OCW) en staatssecretaris van EZK Mona Keijzer het vernieuwde Techniekpact in ontvangst tijdens de landelijke Techniekpact-conferentie. De MBO Raad heeft op diverse manieren bijgedragen aan het vernieuwen van het Techniekpact. 

Tussenstand Techniekpact 2018

MBO Raad-voorzitter Ton Heerts zit namens de MBO Raad in het landelijk regieteam. Dit regieteam wenste op vier van de oorspronkelijke 12 thema’s uit het Techniekpact focus aan te brengen en te versnellen. Dit heeft geleid tot het vernieuwde Techniekpact met 4 thema’s:

  1. Instroom in techniek en technologie verhogen
  2. Grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het technisch onderwijs
  3. Bevorderen van leven lang ontwikkelen in de techniek en technologie
  4. Docententekort in de techniek verminderen, ook via hybride docenten

De MBO Raad heeft ook bijgedragen aan de tussenrapportage 2018. Daarnaast blijft De MBO Raad betrokken bij de uitwerking van de doelen van het Techniekpact.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Mirjam Hensels-van den Broek

Mirjam van den Broek