Verslag bijeenkomst Professionalisering in het mbo

23-03-2016

Professionalisering in het onderwijs is een continu proces: dat was één van de lessen van de bijeenkomst Professionalisering in het mbo op 16 maart, georganiseerd door de MBO Raad. Ongeveer 100 HR-professionals, bestuurders en verantwoordelijken voor professionaliseringstrajecten van 46 verschillende mbo-scholen kwamen hiervoor samen in Hotel De Nieuwe Wereld van Vakschool RijnIJssel in Wageningen. De bijeenkomst stond in het teken van activiteiten rondom het Bestuursakkoord Professionalisering 2011 - 2015. De aanwezigen keken aan de hand van de resultaten van de afgelopen jaren ook samen naar de toekomst.

José Faber overhandigt aan Bas Derks de bundel over professionalisering
José Faber (MBO Raad) overhandigt aan Bas Derks (OCW) de bundel over professionalisering

In gesprek met dagvoorzitter Marceline Schopman openden José Faber (MBO Raad) en Bas Derks (Ministerie van OCW) de bijeenkomst. Zij gaven een toelichting op de aanleiding en de doelstelling van de bijeenkomst. Het programma bood scholen inspiratie en nieuwe kennis om zelf mee aan de slag te gaan.

Professionele ruimte in theorie en praktijk

Yvonne Dijkman (MBO Raad) en Giel Kessels (Summa College / BV MBO) vertelden over professionele ruimte in het mbo. Dijkman nam de zaal mee in het theoretisch en beleidsmatig kader van onder andere de WOR, cao mbo en het Professioneel Statuut. Kessels maakte de vertaling naar de praktijk. Hij beschreef de professionele ruimte die hij en zijn team ervaren bij het opzetten van de Car Academy. Kessels gaf aan hoe vertrouwen van de teamleider en verantwoordelijkheidsgevoel bij docenten in het team elkaar positief versterken. Uit de afsluitende quiz met de zaal bleek dat het nog niet altijd zo gemakkelijk te bepalen is welke verantwoordelijkheid nu bij wie ligt.

Inzichten uit onderzoek

Het onderzoeksbureau Panteia presenteerde de bevindingen van hun verkenning over begeleiding van startende docenten. Dit onderzoek heeft Panteia in opdracht van de MBO Raad uitgevoerd. Tijdens de deelsessie ‘Gesteund bij de start’ werden cruciale factoren op verschillende niveaus (school, team en docent) en effectieve aanpakken besproken, allemaal gericht op de ondersteuning en professionalisering van de startende docent.

In een andere deelsessie gaf ecbo inzicht in de specifieke kenmerken van onderwijsondersteunende functies. De werkzaamheden en kwalificatie-eisen voor onderwijsondersteunend personeel in het mbo bleken zeer uiteen te lopen.

Portret: Professionalisering Noorderpoort

De slogan ‘Met trots, passie en vakmanschap de toekomst in’ geeft de ambitie weer van het professionaliteitsplan van Noorderpoort. De uitvoering hiervan startte in 2012. Mare Riemersma, projectdirecteur Noorderpoort, gaf een overzicht van de activiteiten die Noorderpoort ondernam en onderneemt op het gebied van professionalisering. Uit de presentatie bleek dat Noorderpoort voor haar medewerkers wil zijn, wat het ook voor studenten is: een lerende organisatie.

Gesprek over de rol van HR

Aan het einde van de middag ondervroeg Hans van Nieuwkerk van MBO in Bedrijf Mare Riemersma (Noorderpoort), Adrie Michels (ROC van Twente) en Martine Lakerveld (Nova College) over de rol van HR in het professionaliseringsproces. Zij concludeerden dat scholen in de afgelopen jaren grote stappen hebben gemaakt, maar er zijn ook nog uitdagingen. In de komende drie à vier jaar ligt de nadruk onder andere op het verder ontwikkelen van een leercultuur in teams en de verdere professionalisering van HR door hun faciliterende rol aan te laten sluiten op het onderwijs.

Lees, herken en ontdek!

Tot slot presenteerde José Faber met trots de bundel ‘Lees, herken en ontdek’. De publicatie bevat 22 portretten van mbo-scholen met ervaringen en tips die zij hebben opgedaan tijdens hun professionaliseringstraject. Elk portret bestaat uit meerdere interviews met betrokkenen in allerlei rollen: HR-verantwoordelijken, docenten, coaches, curriculumontwikkelaars, bestuurders en nog veel meer.