Vier voorstellen geselecteerd voor oproep ‘Flexibiliteit van de leeromgeving’

12-04-2018

In januari 2018 hebben het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor flexibele onderwijshuisvesting. Inmiddels zijn vier voorstellen geselecteerd die de komende maanden verder worden uitgewerkt in nieuwe strategische visies, ontwerpvoorstellen, en/of prototypes voor flexibele onderwijshuisvesting. Het fonds stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Afbeelding van ROC Friese Poort
Afbeelding van ROC Friese Poort

Veranderingen in het onderwijs leiden tot nieuwe vragen over de omgeving waarin het leren en ontwikkelen van onze studenten plaatsvindt. Dit geldt zowel voor het klaslokaal, het schoolgebouw, de locatie van het schoolgebouw in een stad of in een regio, maar ook voor de voortschrijdende mogelijkheden van de digitale leeromgeving. Hoe kunnen onderwijsgebouwen meebewegen met de tijd? En wat doen scholen met de huisvesting op het moment dat onderwijs steeds minder op school en steeds meer in de praktijk wordt onderwezen? De oproep Flexibiliteit van de leeromgeving is bedoeld om antwoorden te vinden op deze vragen.

De MBO Raad onderschrijft het belang van passende huisvesting voor het beroepsonderwijs: op die manier kan het mbo ook met het ruimtelijke ontwerp van scholen inspelen op nieuwe leervormen.

Afbeelding Nihat Yilmaz

Nihat Yilmaz

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673