Voorlichtingsfilm over rekenexamens

09-12-2015

Het College voor Toetsen en Examens heeft een kort filmpje laten maken over de constructie, de afname en de normering van het rekenexamen in het mbo en de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Dit informatieve filmpje toont hoe de opgaven tot stand komen en legt kort uit hoe de normering in zijn werk gaat.

Het filmpje is niet alleen bedoeld voor mensen die professioneel met rekenen te maken hebben, maar is juist ook interessant voor een breder publiek, zoals ouders en studenten.

Onderwijsprofessionals kunnen het filmpje inzetten bij ouderavonden, informatiebijeenkomsten, scholingen, etc.