Voorstel uitwerking rekentoets vo wordt meegegeven aan curriculum.nu

13-03-2018

De minister voor OCW (basis- en voortgezet onderwijs en media) verstuurde 7 maart het voorstel van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) voor een alternatief voor rekentoets naar de Tweede Kamer. Dit plan is de uitwerking van een motie uit 2016 die de regering opriep met een alternatief voor de rekentoets te komen. De minister meldt dat het voorstel van de NVvW nu geen concrete uitwerking krijgt, maar als input wordt meegegeven aan het Ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde van curriculum.nu. Het ontwikkelteam heeft de opdracht om voorstellen te doen voor de herziening van het reken-/wiskundeonderwijs in het po en vo.

Afbeelding van studenten op het Friesland College/Maartje Roos
Afbeelding van studenten Friesland College, Maartje Roos

Veranderingen in het rekenonderwijs en de examinering van rekenen in het vo hebben consequenties voor het mbo. De MBO Raad heeft daarom een aantal aandachtspunten meegegeven aan het ontwikkelteam van curriculum.nu. Ook hebben we een klankbordgroep gevormd die gaat reageren op producten van het ontwikkelteam van curriculum.nu.

Situatie rekenen 2018-2019 en vanaf 2019-2020

Het ligt in de lijn van de verwachting dat rekenen in het vo en het mbo in studiejaar 2018-2019 nog op dezelfde manier gaat plaatsvinden als dit studiejaar. Examinering met het centraal examen is dus verplicht, maar het resultaat telt niet mee voor diplomering. Naar verwachting geeft de minister voor de zomer duidelijkheid over de situatie vanaf 2019-2020.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673