Vooruitgang in studieprestaties mbo-studenten op hbo

18-04-2017

Studenten met een mbo-diploma op zak presteren steeds beter in het eerste jaar van het hbo: in 2013 viel 23,1 procent van hen uit, in 2015 daalde dit naar 20,6 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging Hogescholen. In verhouding vallen havisten minder vaak uit in het eerste jaar, maar daarna maken mbo-studenten een inhaalslag. Na vijf jaar heeft 44 procent van de mbo-gediplomeerden en 45,9 procent van de havisten het hbo-diploma. Vergeleken met enkele jaren geleden ligt het studiesucces van mbo-studenten na vijf jaar wel lager: voorheen presteerden zij hierop beter dan havisten.

Afbeelding van studenten van het Friesland College (Maartje Roos)
Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos

Alle hbo-studenten hebben iets meer tijd nodig voor hun opleiding. De gemiddelde studieduur lag in 2012 nog op 49,1 maanden, maar steeg in 2015 naar 52,2 maanden. De achteruitgang van het studiesucces komt volgens de Vereniging Hogescholen door de verzwaring van de opleidingen. Hbo-scholen zijn de afgelopen jaren meer van hun studenten gaan vragen.

Verder valt op dat de uitval in het eerste jaar van de pabo-opleiding sterk afneemt (van 18,4 procent naar 10,8 procent). Sinds de invoering van de toelatingstoetsen in 2015 schreven veel minder studenten zich in voor de pabo. De MBO Raad en de Vereniging Hogescholen verzorgen via het project ‘Goed voorbereid naar de pabo’ het ondersteuningsaanbod om havisten en mbo-studenten te helpen bij de toelatingstoetsen.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673