Nieuws

Van Dijkgraaf naar Bruins: Veranderingen en verwachtingen voor het mbo

In deze blogpost blikt MBO Raad voorzitter Adnan Tekin terug op een bewogen maand vol ontwikkelingen.

MBO Raad: investeer in volwasseneneducatie voor miljoenen Nederlanders

Bijna 2,5 miljoen Nederlanders kampen met problemen op het gebied van lezen, rekenen en digitale vaardigheden. Dit vormt een belemmering voor hun deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt. De MBO Raad constateert dat zonder passende scholing dit arbeidspotentieel onbenut blijft en de bestaanszekerheid van deze mensen in gevaar komt.

Zet de student in de hoofdrol als het gaat om studenten welzijn

De conferentie "KwaliteitsKompas" van de Kennis- en Expertisepunten van de MBO Raad in Amersfoort benadrukte het belang van studentenwelzijn, met een focus op het creëren van een "sense of belonging" en een veilige leeromgeving. Jolien Dopmeijer sprak over de toename van psychische klachten onder jongeren en benadrukte preventie en integrale aanpak. De conferentie onderstreepte dat het essentieel is dat scholen luisteren naar studenten om een inclusief en ondersteunend studieklimaat te creëren.

Mbo-studenten en praktijkopleiders tevreden over stages

Het overgrote deel van de studenten en leerbedrijven is tevreden met de manier waarop stages en leerbanen worden ingevuld. Dat blijkt uit de nieuwe BPV Monitor 2023 van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Studenten beoordelen hun stage, net als in 2022, met gemiddeld een 8,4 en praktijkopleiders met gemiddeld een 7,5.

Op het juiste spoor met thema’s uit de Werkagenda mbo

De Rijtuigenloods in Amersfoort was op vrijdag 21 juni het decor van KwaliteitsKompas, dé conferentie voor mbo-professionals. Voor de derde keer op rij presenteerden alle Kennis- en Expertisepunten van de MBO Raad zich tijdens een doorlopende informatiemarkt en een recordaantal workshops.

MBO Raad verwelkomt nieuwe ministers en deelt wensen voor toekomstig beleid

De MBO Raad heeft drie brieven gestuurd aan de onlangs aangetreden bewindspersonen in het nieuwe kabinet, waarin de brancheorganisatie haar visie en wensen voor de komende kabinetsperiode uiteen heeft gezet.

Alfa-college winnaar Nederlandse Onderwijspremie mbo 2024

De opleiding ‘Interculturele coach – Onderwijsassistent’ van het Alfa-college heeft op 27 juni tijdens het ComeniusFestival uit handen van demissionair minister Robbert Dijkgraaf de Nederlandse Onderwijspremie mbo 2024 ontvangen.

Update: cao mbo 2024 definitief

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en de FvOv hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat werkgevers en werknemersorganisaties op 6 juni overeenkwamen. Daarmee is de cao mbo 2024 een feit.

Beëindiging van het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie en nieuwe focus op thema Kansengelijkheid binnen de MBO Raad.

De activiteiten van het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie stoppen per 1 augustus a.s. Het team werkt aan afronding en borging.

JOB Monitor 2024: MBO Raad blij met veilige scholen

Vandaag, 6 juni, is de JOB Monitor 2024 gepresenteerd aan het ministerie van OCW en de MBO Raad. Goed te zien is dat de meeste studenten zich veilig voelen op school, een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen studeren in het mbo.