'Wie niet gelooft in de kracht van het mbo, komt op de lijst: af te sluiten van gas, water en licht’

17-12-2019

Begin bij Ton Heerts niet over het imago van het mbo. “Dat staat, daar kunnen we trots op zijn en daar hoeven we echt niks meer voor te verzinnen.” Maar de m van mbo binnen het hele beroepsonderwijs van vmbo tot en met hbo zou steviger op zijn poten mogen staan, aldus de scheidend voorzitter van de MBO Raad. 

Vanaf 18 december is Ton Heerts de nieuwe burgervader van Apeldoorn en heeft het mbo er een grote ambassadeur bij. De trots die hij voelt voor de mbo-sector, neemt Heerts mee in zijn nieuwe functie. 

Het is de trots van bestuurders instructeurs, docenten en studenten die hij telkens ervaarde tijdens de vele bezoeken aan mbo-scholen. Vanaf het moment dat Heerts in 2016 aantrad als voorzitter van de MBO Raad, bezocht hij bijna wekelijks een roc, aoc of vakschool. “Zo’n bezoek is een college van de werkelijkheid. Als je de werkvloer niet opzoekt, dan ga je zweven. En als je zweeft, mis je de wortels in de grond.” Dus checkte Heerts bij studenten, docenten en bestuurders hoe het onder andere stond met de kwaliteit van het onderwijs, de kwalificatiestructuur, de schoolkosten, het gebruik van leermiddelen tot en met de cao aan toe. “Ik kwam als belangenbehartiger om informatie te brengen, maar haalde net zoveel op waar de medewerkers van de MBO Raad en SBB mee aan de slag gingen. Die zijn er mede om samen met de ambtenaren en beleidsmedewerkers ervoor te zorgen dat ze op het ministerie van Onderwijs de juiste wetten maken.”

Alertheid geboden

Het gaat “retegoed met het mega belangrijk onderwijs”, aldus Heerts. Toch zijn er een paar aandachtspunten voor de mbo-sector. De demografische groei in de Randstad en de krimp in de meest zuidelijke en noordelijke regio’s bijvoorbeeld. “Alertheid is geboden want het opleidingsaanbod van mbo-scholen in de regio voedt de regionale arbeidsmarkt en daardoor het hele ecosysteem in de regio. Als je in Drenthe een bepaalde opleiding niet meer kunt volgen en daarvoor naar Zwolle moet, dan zullen de scholen elkaar dat moeten gunnen of kijken hoe ze tot een andere oplossing kunnen komen. Nederland kent naast de indeling in provincies, sociaaleconomische regio’s waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenkomen. De MBO Raad ondersteunt faciliteert die regionale overleggen.” 

Heerts vindt dat de m van mbo sterker mag oplichten langs de snelweg van het beroepsonderwijs. Het mbo staat immers in het midden van de route.  “De poten van die m mogen best steviger staan. Ik ben nog steeds voorstander van de AOOW: de Algemene Onderwijs Ontwikkel Wet die mensen in staat stelt zich een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen. Daar is het mbo een uitstekende plek voor.”

Trots vertrouwen en lef

Hoe de mbo-scholen en de MBO Raad dat willen gaan doen, staat in het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ dat de MBO Raad in 2018 afsloot met de minister van Onderwijs. Het is een van de belangrijkste bestuurlijke hoogtepunten van Heerts als voorzitter “omdat het bestuursakkoord laat zien dat het mbo nog meer serieus wordt genomen in Den Haag, ook op andere ministeries dan OCW.” 

Met de trots van de scheidend voorzitter zit het wel snor. Maar hoe staat het met het vertrouwen en het lef van het mbo?

“Als je kijkt naar het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek en naar de benchmark, dan presteert het mbo steeds beter. Medewerkers hebben vertrouwen en zijn trots op hun school, net als de meeste studenten. Het mbo staat midden in de maatschappij en laat dat ook zien. We zijn de onderwijssoort die nationale icoonmomenten met SBB en bedrijfsleven heeft gecreëerd door onder andere de landelijke opening, het mooi maken van politici tijdens Prinsjesdag en het Ambassadeursgala. Dus begin me niet weer over het imago van het mbo. Diegene die niet voelt dat het mbo de ruggengraat is van onze samenleving, komt op de lijst te staan: af te sluiten van gas, water en licht. Ik ben ervan overtuigd dat de lijst heel heel klein kan blijven.”