WRR vraagt aandacht voor tegengaan vroegselectie

26-05-2016

De vroege selectie in het Nederlandse onderwijs draagt bij aan de gescheiden werelden van hoger en lager opgeleiden. Dit constateert de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) in een memo aan de programmacommissies van politieke partijen. Daarom vraagt de WRR aandacht voor beleid dat zich richt op sociale cohesie in het onderwijs. Op die manier kan een nieuw kabinet voorkomen dat kinderen van laagopgeleide ouders niet dezelfde kansen op een goede opleiding krijgen als even getalenteerde kinderen van hoogopgeleide ouders.

WRR - Memo aan de programmacommissies

Hoger en lager opgeleiden hebben gemiddeld genomen uiteenlopende opvattingen over immigratie, de EU en de politiek in het algemeen, constateert de WRR. Zij verschillen sterk wat betreft maatschappelijke tevredenheid, politiek vertrouwen en de mate waarin zij conflict ervaren. Beleid om dit tegen te gaan, begint volgens de WRR bij het onderwijs. Deze analyse sluit aan bij de vijf oproepen van het mbo aan de politiek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. De MBO Raad vraagt het nieuwe kabinet vroegselectie tegen te gaan.

De WRR pleit daarnaast voor een snelle en nauwkeurige asielprocedure waarin meer aandacht uitgaat naar de mogelijkheden van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Het leren van een taal en het volgen van een opleiding draagt bij aan een succesvolle integratie. Dit is van belang voor zowel de economische zelfstandigheid van vluchtelingen als voor het draagvlak in de maatschappij voor het asielbeleid. Ook de MBO Raad verzoekt politieke partijen meer te halen uit vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen.