Servicedocument 3.0 aanpak corona mbo

23-04-2020

De mbo-scholen verzorgen tenminste tot en met dinsdag 19 mei 2020 geen onderwijsactiviteiten op de locaties. De examens in het mbo gaan zoveel mogelijk door mits dat op een veilige en verantwoorde wijze gerealiseerd kan worden. Het doel van deze maatregel is het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus en het garanderen van een veilige en gezonde werkomgeving voor studenten en onderwijspersoneel. In dit document, versie 3.0, zijn de paragrafen of tekstpassages die nieuw of gewijzigd zijn ten opzichte van de versie 2.0 geel gemarkeerd.

Ook op deze pagina de begeleidende kamerbrieven, de kamerbrieven van vo en ho en het servicedocument van het ho.