Nieuws

Astrum College pilotschool Gezond en Veilig Werken

Astrum College is een pilotschool voor de stimuleringsregeling "Gezond en Veilig Werken" in het MBO. Het programma bevordert een veilige leer- en werkomgeving voor studenten en personeel, met focus op gezondheid en veiligheid.

Sturen op eerlijke energiecompensatie

De Studentenvakbond Rotterdam pleit voor eerlijke energiecompensatie. Ze streven naar een regeling om studenten te compenseren voor hoge energiekosten, met aandacht voor de betaalbaarheid van huisvesting en duurzaamheidsaspecten.

Adnan Tekin in gesprek met Henk Hagoort

Adnan Tekin en Henk Hagoort van de VO-raad bespreken het belang van praktijkgericht onderwijs. Ze pleiten voor de introductie van praktijkgerichte vakken op middelbare scholen om beter aan te sluiten bij de behoeften van studenten en de arbeidsmarkt.

Vertrekkend MBO Raad bestuurder Bert Beun

Bert Beun, vertrekkend bestuurder van de MBO Raad, heeft genoten van het complexe proces rondom de werkagenda voor het mbo. Hij blikt positief terug op zijn tijd en inzet voor het onderwijs.

Vragen en antwoorden over stoppen Studers

Dit artikel behandelt vragen en antwoorden over het stoppen van Studers, met informatie over alternatieven en vervolgstappen voor studenten.

Werkgevers, vraag digitaal bewijs uit diplomaregister!

Werkgevers kunnen twijfel over diploma's verminderen door gebruik te maken van het diplomaregister. Dit register biedt zekerheid en controle over de echtheid van behaalde diploma's van potentiële werknemers.

Vijf vragen over de Werkagenda mbo

We beantwoorden vijf vragen over de Werkagenda MBO, gericht op het verbeteren en vernieuwen van het middelbaar beroepsonderwijs.

Werkagenda mbo en Stagepact mbo ondertekend

De Werkagenda MBO en het Stagepact MBO zijn officieel ondertekend. Deze initiatieven streven naar verbeteringen in het middelbaar beroepsonderwijs en de stages.

Aantal studenten opnieuw gedaald

Het aantal studenten in het MBO is opnieuw gedaald volgens de MBO Raad. Dit kan gevolgen hebben voor het onderwijs en de sector als geheel.

Toekomstverkenning mbo, hbo & wo van start

De toekomstverkenning van het mbo, hbo en wetenschap is gestart. Dit initiatief richt zich op het verkennen van ontwikkelingen en uitdagingen in deze onderwijssectoren.