Publicaties

Mbo-propositie Industriecoalitie

Nederland kampt met arbeidsmarktkrapte en vraagt om nieuwe vaardigheden vanwege klimaat- en digitaliseringstransities. In 2026 ontstaat er een tekort van 50.000 vacatures, waarvan 23.000 op mbo-niveau. Mbo'ers spelen een essentiële rol bij energiezuinige innovaties en duurzame oplossingen.

Jaarverslag 2022 MBO Raad

Via het jaarverslag legt de MBO Raad verantwoording af over behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten mbo-scholen, het bieden van diensten aan de scholen samenhangend met deze belangenbehartiging. Deze jaarstukken hebben betrekking op 2022.

FSR documenten

Het netwerk FSR vertegenwoordigt mbo-scholen op facilitair gebied. Denk aan ventilatie, cameratoezicht of inkoopvraagstukken. Binnen het FSR zijn een aantal documenten beschikbaar.

Duiding bij kwalificatiedossiers ZWS ('BoK')

Publicaties waarin voor toetsontwikkelaars duiding wordt gegeven bij een aantal kwalificatiedossiers.

Handboek vavo - december 2023

Kerngroep vavo, Werkgroep handboek, MBO Raad, OCW mbo/vo, DUO en Examenloket hebben een handboek Vavo samengesteld. Het bevat allerhande uitgangspunten, richtlijnen en regelingen.

Overzicht docentprofessionalisering schooljaar 2023 - 2024

Voor de docenten in de entreeopleidingen worden een aantal modules aangeboden in schooljaar 2023-2024 door de Hogeschool van Amsterdam, Fontys, Stenden en de Hogeschool Utrecht. In dit overzicht staan de dagen en locaties.

Model documentair structuurplan (dsp) mbo

Mbo-scholen hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Bij het uitvoeren van die taak en het afleggen van verantwoording daarover is het van belang dat er een goede registratie plaatsvindt. Per 1 augustus 2017 geldt in het mbo een nieuwe selectielijst waarin staat welke documenten scholen moeten bewaren en voor hoe lang. Deze vervangt de oude selectielijst. De oude selectielijst blijft van toepassing op documenten die zijn ontstaan tussen 1996 en 31 juli 2017.

Publicaties en producten over de herziening kwalificatiestructuur Metaalopleidingen

Verzameling documenten en presentaties over de herziening van de kwalificatiestructuur in de sector Metaal.

BPV-Protocol

BPV-Protocol voor uniformiteit in vorm en aanpak van de BPV, de voorbereiding en begeleiding van de BPV en de communicatie tussen de onderwijsinstelling en bedrijf.

Maatwerk voor talentvolle sporters in het mbo

Voor studenten in het mbo kan het volgen van een opleiding en het beoefenen van topsport een lastige combinatie zijn. De trainingsprogramma’s zijn intensief en de kans bestaat dat sportverenigingen of sportbonden trainingen plannen onder schooltijd. Deze handreiking gaat in op wat er mogelijk is aan ondersteuning van talentvolle sporters in het mbo en hoe je dat als school kunt organiseren.