Publicaties

Servicedocumenten en handreikingen onderwijscluster Groen

Overzicht van servicedocumenten van bedrijfstakgroep VGG, horend bij de onderwijscluster Groen.

Servicedocument facilitering studentenraden in het mbo

In de WEB is opgenomen dat iedere mbo-school een studentenraad heeft. De MBO Raad heeft samen met JOB een servicedocument gemaakt over de facilitering van studentenraden in het mbo. Het document geeft uitleg over wet- en regelgeving en maakt gebruik van praktijkvoorbeelden die scholen kunnen helpen bij het inrichten van de facilitering voor de studentenraden.