Publicaties

Kwaliteitskader bekwaamheidseisen voor instructeurs

Per 1 augustus 2018 gelden wettelijke bekwaamheidseisen voor instructeurs. Instructeurs hebben naast docenten een belangrijke rol in het onderwijsleerproces van de mbo-student en verzorgen in samenwerking met hun collega’s delen van het onderwijscurriculum.

Praatplaat Teams in dialoog over kwaliteit met regionaal ecosysteem

Deze praatplaat is ontwikkeld voor onderwijsteams om te helpen in continue dialoog (over én weer) met hun ecosysteem te zijn over onderwijskwaliteit. Het doel van die continue dialoog over onderwijskwaliteit is om initiële studenten steeds beter toe te leiden naar een diploma.

Rapport studiesucces entreestudenten

Het rapport 'Studiesucces entreestudenten' laat zien hoe de schoolcarrière op het mbo van entreestudenten verloopt. De bedrijfstakgroep Entree van de MBO Raad heeft onderzoek laten doen naar het studiesucces van entreestudenten.

Servicedocumenten en handreikingen onderwijscluster Groen

Overzicht van servicedocumenten van bedrijfstakgroep VGG, horend bij de onderwijscluster Groen.

Burgerschapsagenda mbo 2017-2021: een impuls voor burgerschapsonderwijs

Mbo-opleidingen richten zich niet alleen op vakkennis en -vaardigheden, maar ook op burgerschapsvaardigheden. De Burgerschapsagenda van de MBO Raad en het ministerie van Onderwijs wil het mbo-burgerschapsonderwijs versterken, ondersteund door de NRTO. De agenda loopt van oktober 2017 tot december 2021.

Uitwerking stappenplan slaag-zakregeling keuzedelen

De Mbo-scholen vroegen de minister van OCW om de opname van keuzedelen in de slaag-zakregeling met twee jaar uit te stellen voor cohort 2020-2021. De minister heeft dit voorstel overgenomen en scholen krijgen tijd om het verantwoord in te voeren. Het stappenplan van MBO Raad en SBB, in samenwerking met NRTO, wordt in het voorjaar afgerond, waardoor scholen voor de start van het studiejaar 2020-2021 aan de eisen van de inspectie kunnen voldoen.

Stappenplan en raamwerken examens keuzedelen

Ieder keuzedeel moet geëxamineerd worden. Zodra binnen een mbo-school met een keuzedeel gestart wordt, dient ook het besluit genomen te worden hoe de examens er uit komen te zien. Wordt samen met andere scholen examens geconstrueerd? Wordt in eigen beheer exameninstrumenten geconstrueerd?

Het mbo in 2025: manifest voor de toekomst van het mbo

Met het manifest MBO2025 leveren MBO Raad, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een bijdrage aan de brede, op resultaat gerichte discussie over de toekomst van het onderwijs in het algemeen en die van het mbo in het bijzonder.

Servicedocument Verzorgende-IG (2020) - Maatschappelijke Zorg niveau 3 (2016/2022)

Met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers VZ- IG (2020) en MZ3 (2022) heeft de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) besloten om voor de doorstroom van Maatschappelijke Zorg niveau 3 (MZ3) naar Verzorgende-IG (VZ-IG) en omgekeerd, de kwalificaties te vergelijken en de overlap in kaart te brengen.

Handreiking LOB mbo: Van oriëntatie naar ontwikkeling

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken van de bestaande loopbaanbegeleiding voor slb’ers, loopbaanbegeleiders (lob’ers), mentoren/ docenten, lob-coördinatoren, decanen en teamleiders in het mbo.