Publicaties

Jaarverslag 2023

In het Jaar van de Verandering doet de MBO Raad verslag van de bijzonderheden van 2023. We interviewden bestuurders van de vereniging en bestuurders van de bedrijfstakgroepen.

Cao mbo 2023-2024

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat werkgevers en werknemersorganisaties op 29 juni 2023 overeenkwamen.

Cao mbo 2021-2022 - inclusief financiële arbeidsvoorwaarden

De MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv zijn eind november 2022 een voortzetting van de cao overeengekomen. De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de vakbonden hebben inmiddels ingestemd met het resultaat. De cao mbo treedt per 1 december 2021 in werking en heeft een looptijd tot 1 mei 2022.

Verantwoordingsdocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige

Dit document legt uit hoe een school kan aantonen dat de opleiding Mbo-Verpleegkundige voldoet aan de urennormen van de WEB en de wet BIG1. Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese richtlijn 2005/36/EG. Het document beschrijft hoe de instelling kan voldoen aan zowel de Nederlandse als Europese opleidingseisen voor de Mbo-Verpleegkundige opleiding.

Publicaties en producten over de herziening kwalificatiestructuur Metaalopleidingen

Verzameling documenten en presentaties over de herziening van de kwalificatiestructuur in de sector Metaal.

Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Het doel van het PDG-traject is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG-traject voorziet in de bekwaamheid ten aanzien van pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden.

Meer samen - Gezamenlijke agenda MBO Raad en Vereniging Hogescholen

De MBO Raad en Vereniging Hogescholen presenteren een agenda met vijf speerpunten om docenten en instructeurs samen op te leiden.

Beroepsbeeld mbo-docent

Het Beroepsbeeld mbo-docent is ontworpen onder regie van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren en de BVMBO met inbreng van docenten, bestuurders, leidinggevenden, hr-medewerkers, lerarenopleiders en vakbonden. Het doel: een beeld ontwikkelen dat draagvlak heeft en herkend wordt vanuit verschillende perspectieven.

Servicedocument en richtlijnen aanpak corona mbo

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Dit servicedocument biedt aanbevelingen voor besturen van erkende mbo-scholen (publiek en privaat) aangaande het initiële onderwijs.

Duiding bij kwalificatiedossiers ZWS ('BoK')

Publicaties waarin voor toetsontwikkelaars duiding wordt gegeven bij een aantal kwalificatiedossiers.